Jako, że nasza wiki jest jeszcze dość mała, to nie posiadamy swojego technika. Nie mamy więc tła, które jest ważnym elementem wiki, i którego cały…